zvláštní poděkování
Quantcom.cz

NETHOVOR - detail

Martin

RUDOVSKÝ

Martin RUDOVSKÝ

Muzikolog, bohemista, zpěvák, krumhornista a dramaturg Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK.

Martin RUDOVSKÝ - kompletní životopis...

 


Záznam NetHovoru 25.4.2016


* Vážený Martine, vítáme Vás při setkání se čtenáři našeho portálu. Můžete přiblížit jaký byl Váš dnešní den. Či co Vás ještě čeká. Redakce

Dnes jsem se setkal například se Zuzanou Růžičkovou a plánovali uvedení nějakého díla Viktora Kalabisa nebo jsem se setkal s Alfredem Strejčkem a probírali literární část koncertu 11.5. ku poctě Karlu IV. A ještě mne čeká večerní natáčení...

* Jak jste se vlastně stal dramaturgem? Někde jsem četla, že přes noc... .) Jak tomu mám rozumět? Monika od Plzně

Milá Moniko, tak trochu ano. Totiž nastala v FOK trochu neveselá situace, kdy nebyl ani ředitel, ani dramaturg, ani šéfdirigent, ale bylo potřeba vytvořit plán nové sezóny. Tedy zašel orchestrem za mnou, který jsem byl to té doby archivářem, abych se toho ujal, že prý "muzice rozumím". A tak jsem u toho zůstal:)

* Hudební divadlu jste se dostal jako dramaturg nebo jako zpěvák? Karolína

K hudbě obecně jsem se dostal jako zpěvák a instrumentalista, jiná moc cesta si myslím ani nevede. Ale časem jsem zjistil, že mne velmi baví promýšlet roztodivné kombinace skladeb za účelem nějakého vyššího poselství... teď se věnuji hlavně tomu. Snad jsem pochopil otázku:)

* Vidím ve vašem životopise, že jste milovník literatury. Jak vás ovlivňuje v dramaturgii? Nese hudba pro vás příběh?

Ovlivňuje velmi. Teď například dramaturgii příštích našich koncertů - 4. a 5. května, kdy se věnujeme Shakespearovi. Literatury je v hudbě mnoho a naopak. A když není nějaké dílo přímo slovem prodchnutém, minimálně se za ním skrývá nějaké zajímavý příběh... jak vzniklo, kdo ho premiéroval, první ohlasy apod. Výsostnou hudební poezií je např. Zemlinského Lyrická symfonie, kterou uvedeme v polovině června.

* Kdy jsi začal poslouchat vážnou hudbu? Lukáš

Už v první třídě ZŠ, neboť mým učitelem byl Pavel Jurkovič a ten nás s ní seznamoval "od počátku"...

* Kühmův sbor a Hlahol, můžete tato tělesa přiblížit? Co Vás na nich zajímá? Rozdílný repertoár? Jeny

V Hlaholu jsem pracoval jako archivář, tedy nemohu repertoár úplně hodnotit. KSS, jak jej teď sleduji, se věnuje současné české i světové tvorbě. Jde o nadobyčej pestrou směs. KSS mne zajímá hlavně tím, že mám čest v něm zpívat. A obdivuji práci sbormistra Marka Vorlíčka.

* Může dramaturg občas ustoupit a zařadit koncert, který až tak úplně neodpovídá jeho hudebnímu vkusu? Martina, Pardubice

Zdravím, skoro koncepce, návrhy dramaturgie prochází ohněm diskusí, v nichž jsem jedním z hlasů. Sice často předkladatelem, ale jde o týmovou práci. A je to zdravé. Totiž dramaturg má tendenci se "utrhnout", tudíž korektiv mu neškodí. Tedy ne že bych s koncertem nesouhlasil, ale původně mne třeba ve finální podobě nenapadl.

* Zařadil jste se mezi absolventy pedagogické fakulty, kteří pak do pedagogického procesu nenastoupí. Odradili Vás žáci nebo dnešní stav školství? Aleš, Praha 10

Žáci nikdy, děti jsou vždy příjemný kolektiv. Odradily mne pedagogické kolektivy... ovšem svému učiteli hudby návrat za katedru dlužím. Takže uvidíme:)

* Martine zpíváte v oboru tenor - jak se v tomto hlasovém oboru cítíte? Pavel, Dejvice

Občas se cítím nepatřičně, neboť jsem spíše druhý tenor a některé vysoké nároky mne činí zoufalým. Ale snažím se. Ovšem v kolektivů tenorů se cítím doma.

* Jak vznikají programy s José Curou? Je to jiné než u ostatních když se jedná o rezidenčního umělce?

José je vynikající partner do diskuse. Zná svět, hudbu, ví, co funguje. Je to pro mne velká zkušenost. Jeho programy do sezóny vznikají první, spolu s těmi Pietariho Inkinena a Jaca van Steena.. je to radostná práce.

* Setkáváte se v práci s úžasnými osobnostmi, kdo Vás ovlivnil po lidské a kdo po profesní stránce?

Musím se přiznat, že velmi obdivuji Jaca van Steena - velký profesionál, s velkým přehledem, velmi pracovitý, sečtělý, s nádherným vztahem k české hudbě. Také velmi uznávám Marko Ivanoviće, asi nejvíce vytíženého člověka, který však nikdy neztrácí humor... Také Eugen Indjic, velkorysý a skromný génius klavíru.

* Na jaký program této a příští sezóny jste obzvlášť pyšný?

V této sezóně jsem pyšný na "Shakespeara" v příštím týdnu a třeba na zahajovací koncert - Salonen, Martinů. Příští sezóna: oba "americké" koncerty - severo s Jacem van Steenem, jiho s José Curou... nebo také ruský s Andrejem Borejkem, úžasným dirigentem.

* Pracovat na pozici archiváře znamená jen noty a partitury uchovávat, nebo to také obnáší badatelskou činnost? Dušan

Občas to znamená badatelskou, neboť archivář má blízko k původní matérii a ví tedy, co FOK hrál, hraje a tedy mnoho o historii orchestru. Například jsem publikoval sérii článku k výročí orchestru. Často také archivář badatelskou činnost zprostředkovává nebo dokonce katalogizací umožňuje.

* Co spojilo FOK a Dashu?

Oratorium Svatý Václav, uvedené v minulém září, kde Dasha zpívala sólo, a osobnost jeho skladatele Martina Kumžáka, který má s Dashou společný projekt Dasha Symphony. Je to tedy logické pokračování spolupráce.

* Co si myslíte o filmové hudbě, je to to pravé do sezóny tradičního symfonického orchestru?

Já osobně jsem na filmové hudbě vyrostl, zejména na hudbě Zdeňka Lišky. K symfonickému orchestru FOK patří, vždyť ono F znamená Film. Bez filmů by FOK asi ani neexistoval. Samozřejmě je třeba hrát jen kvalitní filmovou hudbu, ale ta vzniká, např. John Williams je vynikající skladatel.

* Jak moc plánujete dopředu novou sezonu?

Hlavní dirigenty, důležité sólisty tak 3 roky dopředu.

* Martine na VŠ jsi se zabýval poezií. Pouze z vědeckého zájmu nebo i jako recitátor? Honza

Ano, psal jsem DP o poezii Vladimíra Holana. I jsem psal a občas i píšu vlastní básně, např. jsem tak získal svou manželku. Jsem s ní vlastně díky poezii...

* Příležitostné spolupráce s dalšími sbory asi svědčí o tom, že tenorů je málo? Karel

Ano, tenor je vzácná diagnóza. Být jiný obor, určitě si tolik nezazpívám. Díky hlasu jsem sjezdil svět...

* FOK nabízí nové předplatné. Líbí se mi, že oproti jiným tělesům nabízíte filmové řady. Z loňské sezóny vzpomínám např. na Hvězdné války nebo Hobit. To je váš nápad? Nakolik je složité získat právo pro uvádění filmové hudby? Tomáš, Praha 1

To samozřejmě vždy záleží. Paradoxně je to těžší u české tvorby, neboť noty nejsou často vydané, nebo vůbec neexistují. Kvalitní zahraniční hudba je naopak vydaná výborně a noty si často můžete koupit, a tím pádem hrát, jak často uznáte za vhodné.

* Nabízíte v rámci koncertní řady i cyklus poezie v hudbě? Helena, Mělník

Zatím ne:) Výborný nápad. Už máme Obrazy a hudby... možná takový zajímavý pendant. Díky

* Jak trávíte volný čas? Magda

Vesměs také hudbu. Zpívám. Hraji divadlo pro děti. Čtu odbornou literaturu, hudbou žiji. Manželka je také plně ponořená do hudby a obě dcerky namáčíme rovněž důstojně. Také hraji ricochet.

* Cestujete hodně? Nemyslím po turné s pěveckými sbory... Ivo

Ano, snažím se cestovat. Vůči FOK jsem spíše domácí jednotka, ale s divadlem pro děti jsem byl leckde (USA, téměř všude v Evropě). A turisticky před 14 dny v Íránu, vřele doporučuji.

* Dostal jste se už někdy k originálním partiturám, např. Smetana, Dvořák, Fibich, Janáček aj...? Dušan

Ano, jistě. Zejména Fibichovi, o němž jsem psal DP a jehož jeden autograf jsem objevil. Vždy obdivuji, zejména při pohledu na Janáčkovy partituru, jak dokážou jeho zápis přečíst hudební editoři. Zázrak!

* Prozradíte, jaké jsou vaše hudební lásky? Květa, Brno

Skladatelé: Britten, Vaughan Williams, Elgar, Kabeláč, Pärt, Tormis, Poulenc...

* V čem je pro vás FOK nejlepší?

Že mi umožňuje plnit si sny, nejen dramaturgické, tedy hudební... Také jsou úžasná setkání s kolegy v managementu a muzikanty v orchestru. Zajímavé osudy, skvělí umělci. Báječné je každý týden vidět při práci!

* Máš pracoviště v Obecním domě, vnímáš jeho genius noci? Alena, Pha2

Přiznám se, že mne má práce natolik rozmazlila, že tu krásu, historii občas vnímat zapomenu. Ale dotaz, jako ten Tvůj, mi připomíná, že mám obrovské štěstí... kolik osobností tudy prošlo. Každá parketa by mohla vyprávět.

* Často jezdíte Martine na besedy po vlastech českých - čím vás setkání s publikem tváří v tvář obohacuje? Zdeněk, Ostrava

Po vlastech českých moc nebeseduji, domácím přístavem je mi Cukrárna Obecního domu. Ta setkání jsou nádherná. Totiž mnohdy až tam zjistím, jak naši dirigenti, sólisté, také zajímavě vyprávějí, čím žijí (každý týden přijede další dirigent, tak s nimi ne vše vždy stihnu probrat)... také jak máme zajímavé publiku, které má hloubavé otázky.

* Martine máš čas chodit na koncerty konkurence? Tina

Málo, ale snažím se. Konkurence mne udržuje ve střehu. Jak ve smyslu dramaturgickém, tak v kvalitě orchestrální hry. Je to velmi zdravé.

* Vedete besedy před koncerty pro posluchače. Baví vás tohle setkávání?

No to mne neobyčejně baví. Vždy jsem trochu rozechvělý, jak to dopadne. Zda se rozhovor přirozeně rozběhne, bude o čem mluvit. Skvělým parťákem je mi v tom má kolegyně, překladatelka Anička Černá... a samozřejmě plejáda výsostných uměleckých osobností.

* Jak se do tvorby sezóny promítá osobnost Pietari Inkinena?

Svým oblíbený repertoárem, klasickým německým a plošně finským. A také tím, že má spoustu hudebních přátel, s nimiž jsme díky němu navázali vztah. Jeho vliv jeho zásadní.

* Kolik ma orchestr FOK má hráčů. Znáte je všechny? Jiří, Pha6

Přesné číslo nevím, myslím tak 115. Znám je všechny, některé více, některé méně. Všech si však velmi vážím!

* Jako posluchače, který má zájem o dnešní předprodej - doporučil byste mi raději interpreta nebo skladatele? Případně jakého? Vladimír, Holešovice

Nejtěžší otázka. Doporučuji samozřejmě obé. Vždyť vždy myslím na to, aby interpret pasoval k repertoáru a naopak. Vizte v příští sezóně - Indjic/Beethoven, Repin/Sibelius, Cura/Piazzolla, Jamník/Martinů atd.

* Prozradíte, jak vlastně vzniká dramaturgický plán Vašeho tělesa? Petr

Nejdříve probereme programy/termény s hlavní trojicí - Pietari Inkinen, Jac van Steen, José Cura a pak sezonu doplňujeme...

* Vážený Martine, děkujeme za příjemný on-line rozhovor, prosíme Vás o závěrečné slovo. Redakce

Moc děkuji za dobré otázky. Omlouvám se, pokud se na někoho nedostalo, nebo pokud jsem nějakou otázku špatně pochopil. A přeji všem, ať si užívají naše koncerty. Proto tu jsme! Krásný den!!

NETHOVORY - již 778

VYHLEDÁVÁNÍ - podle data

 

VYHLEDÁVÁNÍ - podle jména

Najdi
 

duben 2016

Jan MUSIL

20.4.2016
Jan
MUSIL

 

reklama

Asociace profesionálních divadel České republiky

Záznam NetHovoru z 25.8.2020 - Jan CINA

* Vážený Honzo, vítáme Vás u internetového rozhovoru a děkujeme, že jste přijal naše pozvání. Můžete přiblížit, jaký byl nebo ještě bude Váš dnešní den, a jak se kamarádíte s Internetem. Redakce

Dobrý den. Den je slunný a celkem rozlítaný. právě jsem doletěl.

* Dobré odpoledne, co vás vedlo ke spolupráci s FOK? Máte rád symfonickou hudbu a zvuk? Věra

Dobré odpoledne i Vám. Ke spolupráci mě přivedlo samotné FOK, které mě oslovilo. A pak má vášeň pro téměř jakoukoli hudbu.

* Proč, by podle Vás, měl člověk přijít na koncert Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK? Radek

Protože to je pokaždé jedinečný a dechberoucí zážitek.

Jan CINA - celý NetHovor