zvláštní poděkování
Quantcom.cz

NETHOVOR - detail

Ladislava

JANDOVÁ

Ladislava JANDOVÁ

* 1978

Praha

ČR

Vystudovala Podnikovou ekonomiku a management a Sociální a kulturní antropologii na Ekonomické a Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. V letech 2001 - 2004 působila v Divadle J.K.Tyla na pozici manažera marketingu a zahraničních vztahů a podílela se na organizaci Mezinárodního festivalu Divadlo. Do roku 2008 vedla kurzy "Dramatická tvorba" a "Evropské divadlo" na Katedře filozofie FF ZČU založené doc. Janem Burianem. V následujících letech 2004 - 2005 zastávala pozici v produkci Státní opery Praha. Tentýž rok (2005) zakládá uměleckou agenturu Opera-Balet.cz a realizuje české a mezinárodní výstavy (např. Lucemburské inspirace v Nostickém paláci MKČR, Architektonické dědictví ČR ve spolupráci s NPÚ, aj.), koncerty vážné hudby ve spolupráci se sólisty Národního divadla či Státní opery Praha a nezávislé taneční produkce. O rok později se vrací na Plzeňskou univerzitu, kde přebírá finanční řízení Filozofické fakulty a významně se podílí na rozvoji a posilování pozice fakulty (2006 - 2010). Mezitím pokračuje v podpoře nezávislé umělecké činnosti. V roce 2007 zahajuje několikaleté úsilí o záchranu Pražského komorního baletu a jeho legislativní vyčlenění ze Státní opery Praha. S partnerem Ivanem Dunovským přebírá původní ochranné známky a společnost Pražský komorní balet, s.r.o. od prof. Pavla Šmoka a Jiřího Opěly a zakládá neziskovou společnost Balet Praha o.p.s. (2010) s cílem vybudovat nový progresivní umělecký soubor a uchovat odkaz a dílo jednoho z nejvýraznějších českých umělců 20.století Pavla Šmoka.

Ladislava JANDOVÁ - kompletní životopis...

 


Záznam NetHovoru 18.6.2014


* Vážená paní Ladislavo, vítáme Vás při setkání se čtenáři našeho portálu. Můžete přiblížit jaký byl Váš dnešní den. Či co Vás ještě čeká. Redakce

Krásný den Vám i Vašim čtenářům. Příjemné dopoledne jsem strávila mezi studenty FF UK, kde pravidelně vedu seminář věnovaný problematice managementu v kulturních organizacích a dále oblasti fundraisingu, která je dnes velmi intenzivně nejen kulturními, ale také vzdělávacími institucemi, řešena. Následovala jednání na Magistrátě hlavního města Prahy za účelem konzultací a přípravy žádostí o finanční prostředky pro Pražský komorní balet, setkání s kolegy ze souboru, ale také novými tanečníky, kteří k nám právě nastoupili. Do večera mne čeká několik hovorů s českými pořadateli, i zahraničními a vyřizování běžné agendy. Bohužel mi dnes nezbývá čas se zajít osvěžit na některé z vystoupení v rámci právě probíhajícího Tance Praha.

* Pamatujete si na svou první návštěvu Pražského komorního baletu? Věra

Ano, pamatuji si to přesně. Bylo to v roce 2001 v Komorním divadle v Plzni. Pavel Šmok tehdy nastudoval s Plzeňským baletním souborem Šmokoviny sestávající z choreografií Zjasněná noc, Z mého života a na závěr byl uveden legendární a vtipný kousek Záskok.

* Pražský komorní balet se věnoval poslední léta především zájezdové činnosti, dočká se konečně vlastní scény? Petr, Vinohrady

Sami si tuto otázku téměř denně pokládáme a usilovně bojujeme o pravidelnou možnost vystupování v Praze. O možnosti stálé scény intenzivně jednáme i s hlavním městem Praha, neboť stálá taneční scéna Praze velmi chybí, zejména v porovnání s počtem činoherních scén.. Každopádně v nejbližší době se opět vrátíme na scénu Stavovského divadla, tudíž se můžete těšit na naše vystoupení 5. a 26.října a dále 16.listopadu. Občas hostujeme na Nové scéně ND, častěji pak v Divadle Ponec, kde uvádíme zejména představení pro děti, základní a mateřské školy.

* Kolik tanečníků v Pražském komorním baletu máte? Patrik, Liberec

V současné době máme 8 stálých tanečníků a 4-6 externích tanečníků.

* Říká se, že peníze jsou vždy až na prvním místě. Jak to máte s financováním PKB? Karel

Nahrál jste mi na často opakovanou otázku, na kterou pravidelně opakujeme v rámci našeho vzdělávacího pořadu "Kdo je na světě nejmocnější?" , v rámci nějž se snažíme děti přesvědčit, že nejmocnější na světě je láska a nikoliv peníze:-) Obecně je finanční situace v české kultuře velmi kritická. Finanční nejistota každodenně komplikuje naši situaci. Samozřejmě získáváme prostředky z různorodých grantů a fondů, též sponzorů a mecenášů, snažíme se realizovat velmi oblíbené a politiky opakované "vícezdrojové financování". Sami investujeme nabyté know-how do rozvoje a podpory souboru. Přesto zůstáváme optimisty a věříme, že buď hlavní město, jehož název máme i ve svém názvu souboru nebo Ministerstvo kultury v budoucnu zařadí opět do režimu pravidelně podporovaných českých těles s tradicí.

* Jaký balet měl největší úspěch v zahraničí? Monika, Č. Budějice

Největší úspěch jsme myslím zažili v loňském roce v rámci turné po Jižní Koreji, kde jsme prezentovali současné choreografie Mono No Aware od Hany Polanské Turečkové a Podmínku zániku od korejské choreografky Ji-Eun Lee. Vyprodaný sál kulturního centra Soulu navštívilo mj. 78 aktivně činných velvyslanců či ambasadorů. Naše prezentace se uskutečnila ve spolupráci s Českým centrem a Českým velvyslanectvím v Soulu.

* Co vás, vystudovanou Podnikovou ekonomku, přivedlo k baletu? Vladimír, Tábor

Vedle Podnikové ekonomiky a managementu jsem studovala současně i obor Sociální a kulturní antropologie. Právě v rámci studia antropologie jsem byla oslovena tehdejším ředitelem DJKT v Plzni doc.Burianem k úzké spolupráci s divadlem v oblasti marketingu, později zahraničních vztahů. Každopádně od malička jsem pravidelně navštěvovala divadelní představení a nejbližší vztah mám vedle baletu a tance i k vážné hudbě a opeře.

* Zdají se vám taneční sny? .) Lenka

Taneční sny se mi určitě zdají, ale spíše z oblasti organizace práce v souboru, personální či ekonomické stránky... :)

* Kolik vybere na vstupenkách a jakou částkou je třeba jej dotovat? Tomáš, Pardubice

Vstupné za představení bohužel jen málokdy pokrývá skutečné náklady na vystoupení. Samozřejmě se snažíme držet určitou výši honoráře v rámci našich hostování u pořadatelů - českých či zahraničních divadel. Představení v Praze ale musíme vždy dotovat z grantu na roční činnost souboru.

* Pořádá Pražský komorní balet taneční kurzy? Klára

Pražský komorní balet denně od pondělí do pátku nabízí účast na open classes - otevřených trénincích od 9,30 hodin s předními pedagogy - Pavlou Hrubešovou, Adélou Pollertovou, v současné době i Máriem Radačovským, Hanou Polanskou Turečkovou, atd. Upoutávky můžete sledovat na naší facebookové stráce.

* Paní Jandová je snadné získat grant na tvorbu tanečního představení? Pavel, Pha6

Osobně si myslím, že možností jak získat v dnešní době finanční prostředky, je mnoho. Záleží však na zkušenosti s různými grantovými tituly, mít jasnou představu o projektu a rozpočtu. Většinou je možné využít konzultací u donátorů.

* Nedávno na Nové scéně Národního divadla měla světovou premiéru inscenace s názvem Beat, bude se uvádět opět na Nové scéně nebo jinde? Hanes

Pražský komorní balet představí novou premiéru v rámci Roku České hudby ve Stavovském divadle, kde nás čekají krásná představení 5. a 26.října, dále pak 16.listopadu. Podzimní premiéru uvedeme ve spolupráci se Zemlinského kvartetem a věřím, že se máte na co těšit!

* Ladislavo máte vůbec čas na svoje koníčky, dokážete si představit, že byste prolenošila den třeba s knížkou, nic nedělala? Lída, Žižkov

Volného času mám bohužel velmi málo. Vždy se ale těším na léto a sluníčko, které mne pozitivně naladí a dodá energii. Letošní sezona byla opět velmi náročná a těším se na několik volných dnů v červenci, kdy má soubor volno.

* Umělecký fenomén Pavel Šmok, uvidíme v budoucnu nějakou jeho choreografii? Dušan, Zlín

V současné době Pražský komorní balet studuje choreografii Pavla Šmoka "Z mého života", která bude součástí nové podzimní premiéry. Bude uvedena naživo se členy Zemlinského kvarteta. Sledujte naše webové stránky s programem nebo upoutávky na facebooku.

* Mají diváci o balet zájem? Tomáš

Díky častému cestování a poznávání různorodého publika, od nejmladší až po nejstarší generace, je zájem o náš balet stále velký. Samozřejmě záleží na konkrétním představení, zda a jakou formou diváka zaujme.

* Dobré odpoledne, kdy si myslíte, že je nejvhodnější začít s baletem, pokud se někdo rozhodne profesionálně se mu věnovat? Barbara, Trutnov

Dle zkušeností s tanečníky, kteří k nám přicházejí mohu uvést, že mnohdy záleží na talentu, osobní píli a snaze naučit se něco nového. Převážně máme tanečníky s vystudovanou taneční konzervatoří. U klasického baletu většinou děti začínají už od 4 let.

* Ladislavo co děláte ve chvíli, když vám docházejí síly? Markéta

Snažím se nejprve odreagovat např. zhlédnutím zajímavého představení anebo alespoň trochu relaxovat.

* Budete zvát nějaké zajímavé zahraniční choreografy? Saša

V letošním roce jsme měly přizvány ke spolupráci prestižní choreografy Johana Grebena z Holandska a Uri Ivgiho z Izraele. Další možnost letos již mít nebudeme. Každopádně plánujeme nové spolupráce pro další období.

* Paní Jandová, nemrzí vás, že tady je balet mimo to hlavní centrum pozornosti. Že nemá takovou prestiž jako leckde v zahraničí? Marie, Modřany¨

Samozřejmě mne to mrzí. Bohužel jsou v hledáčku zájmu nejen u politiků, ale mnohdy i u velké části české veřejnosti, jiná poutavější témata. Balet jako jedna z nejtěžších uměleckých forem si zaslouží větší pozornost nás všech. S Pražským komorním baletem se usilovně snažíme o propagaci a zpřístupnění tance směrem ke všem věkovým skupinám diváků a věříme, že si nás nový divák - pokud bude chtít - vždy najde.

* Jsou některá představení, která byste ráda do programu zapojila a z nějakých důvodů k tomu nedošlo? Martin

V rámci naší dramaturgie se snažíme o rozvoj a progresi současného tanečního umění a proto bychom rádi podpořili pravidelné uvádění českých začínajících choreografů např. v rámci "české laboratoře", neboť je zapotřebí hledat nové talenty a dát jim příležitost. To je myslím problém, se kterým se potýká většina českých umělců na volné noze.

* Ladislavo čeho bys chtěla dosáhnout, k čemu by se měl soubor dopracovat? Ivan

Přála bych si, aby Pražský komorní balet získal dostatečnou domácí i mezinárodní prestiž a renomé a byl konkurenceschopný s předními světovými tanečními soubory. Samozřejmě je důležité zmínit cíle v oblasti vysoké umělecké úrovně souboru a profesionální reprezentace české taneční tvorby v zahraničí.

* Můžete nám prozradit, jaké premiéry váš Pražský komorní balet chystá v příští sezoně a proč by si je diváci neměli nechat ujít? Lukáš, Ostrava

Hlavní premiéra příští sezony se váže k jubilejnímu 50.výročí založení studia Balet Praha, předchůdce PKB a k roku České hudby. Nenechte si ujít původní večer - českou premiéru, která představí choreografie Mária Radačovského (A.Dvořák: Slovanský kvartet), Hany Polanské Turečkové (V.Sommer: Černé zrcadlo) a Pavla Šmoka (B.Smetana: Z mého života) ve dnech 5. a 26.října 2014 ve Stavovském divadle. Na jaře 2015 uvedeme původní tvorbu vybraných českých a slovenských choreografů v Divadle Ponec. Čeká nás tedy "česko-slovenská" sezona.

* Vážená paní Ladislavo, mnohokrát děkujeme za příjemné odpoledne, které jsme mohli spolu s Vámi strávit u Internetu. Vaše slovo závěrem? Redakce

Ráda bych poděkovala Vašim čtenářům za různorodé otázky, kterých přišlo skutečně mnoho. Držte nám palce a přijďte na představení Pražského komorního baletu!!!

NETHOVORY - již 778

VYHLEDÁVÁNÍ - podle data

 

VYHLEDÁVÁNÍ - podle jména

Najdi
 

červenec 2011

 

reklama

Magická Fontána

Záznam NetHovoru z 25.8.2020 - Jan CINA

* Vážený Honzo, vítáme Vás u internetového rozhovoru a děkujeme, že jste přijal naše pozvání. Můžete přiblížit, jaký byl nebo ještě bude Váš dnešní den, a jak se kamarádíte s Internetem. Redakce

Dobrý den. Den je slunný a celkem rozlítaný. právě jsem doletěl.

* Dobré odpoledne, co vás vedlo ke spolupráci s FOK? Máte rád symfonickou hudbu a zvuk? Věra

Dobré odpoledne i Vám. Ke spolupráci mě přivedlo samotné FOK, které mě oslovilo. A pak má vášeň pro téměř jakoukoli hudbu.

* Proč, by podle Vás, měl člověk přijít na koncert Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK? Radek

Protože to je pokaždé jedinečný a dechberoucí zážitek.

Jan CINA - celý NetHovor