zvláštní poděkování
Volný.cz

ON-LINE - Detail příspěvku

Knihovna slaví 120 let!

Ústřední knihovna - průčelí

autor: archiv   

zvětšit obrázek

Jsou to jednoduché počty. Když od čísla 2011 odečteme 1891, dostaneme 120. A to je věk Městské lidové knihovny, který si tento rok připomínáme. Po řadě menších akcí byla pro veřejnost otevřena v Galerii Smečky výstava 120: Vylodění ve Smečkách, která bude k vidění až do 19. listopadu.
První půjčovna a čítárna Veřejné obecní knihovny královského hlavního města Prahy byla zřízena v roce 1891 v ulici Na Zderaze na Novém Městě a nabízela 3370 knih. V roce 2011 jsou pobočky Městské knihovny v Praze na 42 stálých místech, která jsou doplněna 19 stanicemi bibliobusu. Čtenáři mohou vybírat z milionu titulů, a to nejen knih, ale také CD a DVD mluveného slova, hudby, filmů, obrazů, map, notových záznamů…
Knihovna, to dnes ovšem nejsou jen knihy. Je to také místo, kde je možné se potkat s osobnostmi českého kulturního života, přijít na koncert, divadlo, film, nebo si poslechnout knihy na vlastní uši. Celý rok jsou na webových stránkách portálu www.mlp.cz uveřejňovány faktografické i fotografické perličky z historie knihovny.

A co si budete moci prohlédnout na výstavě?
Suterénní prostor galerie je tak celý věnován souboru vzácných tisků z fondu Městské knihovny v Praze, které jsou doplněny vhodnými zápůjčkami z Židovského muzea, Památníků národního písemnictví, Strahovské obrazárny i od soukromých majitelů.
Expozice by měla návštěvníky provést historií tištěného slova i historií sbírky vzácných tisků v Městské knihovně v Praze.
Nejstarší a nejvzácnější tisk – originál Pražské bible, prvotisk z roku 1488 – ve fondu Městské knihovny v Praze tak bude doplněn dalšími tisky (např. bibliofilskými vydáními tisků s kresbami a ilustracemi J. Váchala, J. Šímy nebo K. H. Máchy). Zapůjčenými předměty z jiných organizací i soukromých majitelů pak dokreslí atmosféru popisovaného období. Expozice také připomene pohnutou historii tisků, z nichž většina byla těžce poškozena při povodních v roce 2002, včetně zmíněné Pražské bible.
Hlavní prostor galerie bude pak věnován sbírkám mladším, ale stejně zajímavým. Unikáty ze svých fondů představí i další oddělení Městské knihovny v Praze, která se specializují na divadlo, hudbu či výtvarné umění. Na výstavě ovšem nebudou jen vitríny a tisky, na které si návštěvníci nemohou sáhnout, ale jsou doplněny o e-knihy, e-čtečky, on-line připojení, reprodukovanou hudbu nebo tvůrčí dílny pro školní kolektivy. Nechybí ani čtenářský koutek, kde si návštěvníci budou moci odpočinout s knihou, možnost vytisknout si pamětní list, získat otisk výročního razítka nebo si zasoutěžit o drobné ceny.
Plavba Městské knihovny v Praze (logo parníčku) uplynulými 120 lety bude také graficky znázorněna na časové ose s vyznačenými důležitými milníky a doplněna dobovými fotografiemi. A kolekce by nebyla úplná bez výročního parníku, který bude přítomen ve velikosti 118×175 cm. Tedy velikosti, která odhalí i ty nejskrytější literární a jiné postavy.
Vyhrává ten, kdo najde všechny vyobrazené ředitele Městské knihovny v Praze. Jako nápovědu můžeme prozradit, že plakát ukrývá tři – jednoho současného a dva historické.

4.10.2011 22:51:00 Redakce