zvláštní poděkování
Volný.cz

ON-LINE - Detail příspěvku

Pobočka Smíchov - fakta

Pobočka Smíchov

autor: archiv   

zvětšit obrázek

Smíchov, centrální čtvrť Městské části Praha 5, ležící na levém břehu Vltavy, se stal součástí velké Prahy v roce 1922. Převážně průmyslový ráz si Smíchov zachoval až do konce 80.let minulého století a v 90.letech se začal měnit v nové významné obchodní, administrativní i kulturní centrum hl.m.Prahy. A tehdy také dynamicky rozvíjející čtvrť začíná citelně postrádat velkou moderní knihovnu. Přitom právě na Smíchově byla již v roce 1860 založena Občanská veřejná knihovna, první veřejná obecní knihovna na území hlavního města. V roce 1922 se obecní knihovna sídlící tehdy v budově městské elektrárny, stala pobočkou Knihovny hl. města Prahy. Poté se ještě několikrát stěhovala, dané prostory však nevyhovovaly rozvoji poskytovaných služeb. Na počátku nového století iniciovalo Zastupitelstvo Městské části Praha 5 záměr vybudovat novou knihovnu v prostorách 1.patra objektu Smíchovské tržnice. Knihovna Smíchov tak získala pro své působiště originální prostory secesní tržnice z roku 1907, projektované architektem dr. Aloisem Čenským, poskytující prostředí s osobitou atmosférou.

24. října 2003 byla nová knihovna otevřena veřejnosti. Stavební náklady rekonstrukce činily 33,8 mil, Kč. Největší část hradila Městská část Prahy 5 – 19,3 mil, Krč, dále přispělo hl. město Praha – 13 mil. a Městská knihovna v Praze 1,5 mil. Kč ze svého rozpočtu. Náklady na mobiliář a výpočetní techniku ve výši 7,9 mil. Kč hradila rovněž MKP.

Knihovna v současné době nabízí

  • klasické knihovnické a informační služby
  • bezplatný přístup na internet (registrovaným čtenářům)
  • přístup do databáze MKP i externích bází dat, které MKP využívá
  • zhotovení kopií pro vlastní potřebu z fondu knihovny
  • besedy, výstavy, soutěže, divadelní představení, přednášky, Klub přátel počítače, výtvarné dílny, programy pro národnostní menšiny, výstavy výtvarných děl profesionálních i amatérských autorů


  • Za rok se v knihovně zaregistruje cca 10 000 čtenářů, kteří uskuteční více než 133 000 čtenářských návštěv a 317 000 výpůjček.

    5.10.2011 10:32:00 Redakce