zvláštní poděkování
Volný.cz

ON-LINE - Detail příspěvku

Návštěva v pobočce Dům čtení

Josef Straka

autor: Scena.cz   

zvětšit obrázek

Dům čtení dosud září novotou a okouzluje moderním barveným designem. Přivítala mě tu vedoucí pobočky paní Jana Husníková. Slovo ale vzápětí předala Josefu Strakovi, který mě nejen seznámil s pořady, které se tu pořádají pro veřejnost, ale také mě celým trojpatrovým komplexem včetně otevřeného atria, kde se za dobrého počasí pořádají autorská čtení. Poprvé jsem také měla možnost vidět moderní pojízdné regály, které umožňují proměnu prostoru.
Dům čtení je pobočka Městské knihovny v Praze, která vznikla 22.listopadu minulého roku se záměrem, že kromě výpůjční činnosti se zde bude pořádat množství kulturní vzdělávací akcí. Jsme zaměřeni na beletrii, převážně na českou současnou beletrii, poezii a prózu. S tím také souvisí různé akce, které propojují literaturu s prostředím - autorská čtení, komponované pořady, vzdělávací pořady pro školy. Představujeme nakladatelství, časopisy, webové portály, a samozřejmě to propojujeme také s promítáním filmů i hudebními ukázkami.
30.listopadu tohoto roku zde budeme pořádat čtení předních českých prozaiků Radky Denemarkové a TomášeZmeškala, kteří se toho dne stanou též patrony Domu čtení a zároveň se po jejich čtení oslaví i rok trvání této knihovny jakožto Domu čtení.

 • Dům čtení je novinkou, tedy zatím nejnověji otevřenou pobočkou. Co bylo předtím?
  Knihovna byla na tomto místě od roku 1983 a fungovala až do 2006. Tehdy byla uzavřena, prošla kompletní rekonstrukcí a byla znovu otevřena v roce 2010. Původní dvoupatrová budova byla stržena, zůstal jen skelet a nová stavba má o patro více. Zahrnuje kromě místností, kde nabízíme knihy, také prostory, kde se konají akce, technické zázemí, a atrium, kde se pořádají autorská čtení.
 • Kolik svazků vaše pobočka nabízí čtenářům?
  Je to 41 tisíc svazků, postupně výrazněji doplňujeme právě beletristický fond. Najdete u nás velkou žánrovou nabídku – mj. sci-fi, současné detektivní a krimi romány, napětí, romantiku, ale také knihy pro děti a mládež.
 • Máte cílenou nabídku pořadů pro školy?
  Pro školy máme širokou nabídku od základních škol až po střední školy. Je to takový balíček, cyklus asi 20 besed, který nabízíme a přesně uvádíme, pro jakou věkovou kategorii jsou pořady určeny. Škála je od pořadů seznamujících s činností knihovny, pořad Z pohádky do pohádky, pořad zaměřený na vynálezy, ale také besedy o současné české literatuře po roce 1990 pro 3 a 4 ročník středních škol. Po dohodě se školami jsme schopni upravit jim programy tak, aby byly doslova šité na míru. Vzhledem k tomu, že i jiné pobočky nabízejí své služby, zaměřujeme se na školy v Praze 10, příp. Praha 4.
  Ale pořádáme také – zdarma - akce pro širokou veřejnost. Naším mediálním partnerem je portál české literatury, který uveřejňuje pozvánky na naše akce, stejně jako Český rozhlas Vltava. Takže k nám přijíždějí lidé z celé Prahy, a někdy i mimopražští.
  Pro školy je to tedy 7-9 pořadů do měsíce, pro dospělé stejný počet (vždy středa- čtvrtek). Jen pro informaci, od ledna do června tu prošlo asi 3000 lidí.
 • Jak vzniká dramaturgie pořadů?
  Dramaturgii pořadů mám na starosti já ve spolupráci s kolegy. Snažíme se reagovat na to, co vychází. Někdy připravujeme pořady až rok dopředu, snažíme se kromě jednotlivců zachytit také určitá témata. Například říjen věnujeme perifériím, okrajům města. Snažím se k tomu tématu přizvat autory, kteří se tím zabývají. Takže se tu např. uskuteční literární procházka s Vítem Janotou, představíme tři významné básníky ( Stanislav Dvorský, Petr Král a Jakub Řehák). A na konci října budeme mít večer o pařížsko-bruselských periferiích, kde opět bude Petr Král a dr. Helena Jarošová z katedry estetiky FF UK. Většinou vycházím z osobních kontaktů, které mám, protože se pohybuju v této oblasti. Další kontakty mi lidé doporučí a samozřejmě jednáme také s nakladatelstvími. Takže víme předem, co vyjde, a můžeme plánovat. Po práci chodím často na autorská čtení, a oslovuju básníky či prozaik přímo. Je to dlouhodobá práce, někdy se domlouváme měsíc, půl roku či rok dopředu.
 • Prozraďme, že jste nejen organizátor literárních akcí, ale jste také sám tvůrce…
  Já píšu prózu v básních, existenciální texty, vyšlo mi pět sbírek. Ty první dvě vyšly v 90. letech, a byly hodně ovlivněny abstraktní poetikou. Tři další po roce 2000 jsou knihy na pomezí poezie a prózy, krátké útvary ( více viz http:// www.josefstraka.osoba.cz /).
 • Vystupuje také sám?
  Moderuju většinu literárních pořadů. Ale v případě, že to člověk organizuje, neměl by vystupovat, protože by to vypadlo, že si udělal večer pro sebe… Vystupoval jsem tu jednou, měli jsme dva berlínské večery, a jeden autor vypadl, takže jsem četl – jako záskok – společně s Jaroslavem Rudišem, protože o Berlíně píšu nejen básnické texty, ale píšu o něm i do časopisů.
 • 5.10.2011 17:26:00 Jana Soprová