zvláštní poděkování
Volný.cz

ON-LINE - Detail příspěvku

Rozhovor s Libuší Hříbalovou

Ústřední knihovna

autor: archiv   

zvětšit obrázek

Vedoucí ústřední pobočky MLP na Mariánském náměstí je Marie Čadková. Vzhledem k tomu, že nám unikla na dovolenou, o odpovědi na otázky jsme požádali její zástupkyni Libuši Hříbalovou.

 • Jaká je historie hlavní pobočky MLP na Mariánském náměstí?
  Ústřední knihovna sídlí na Mariánském nám. 1 a je součástí celé automatizované knihovní sítě MKP. Knihovna vznikla r.1891 a na nynějším místě působí od roku 1903. Stávající budova byla zde postavena v letech 1925-1928 a v letech 1996-98 prošla generální rekonstrukcí. Je postavena ve stylu art-deco a jedná se jednu z nejhezčích staveb architekta Františka Roitha. Kromě knihovny je zde v budově umístěn Odbor knihovních fondů a Odbor organizační. V budově je 208 pracovních úvazků a v ÚK je zaměstnáno 96 knihovníků.


 • Kolik svazků ústřední knihovna vlastní?
  Fond ÚK: činí 730 tis. knih. jednotek, z toho je 320 tis. naučná lit., 200 tis. beletrie, 47 tis.zvukových nosičů, 147 tis. hudebnin (partitury). Naučná literatura je zastoupena ve fondu v univerzální skladbě s určitým důrazem na literaturu společenskovědní. Roční přírůstek činí asi 22 tis. knihovních jednotek. Dále odebíráme asi 1 tis. titulů novin a časopisů v tištěné, a některé v elektronické podobě.
 • Jaký ty služeb poskytuje ústřední knihovna?
  Ústřední knihovna se podílí se na všech službách, které jsou součástí knihovní sítě MKP. Kromě toho zprostředkovává půjčování knih mezi knihovnami v republice službou Meziknihovní výpůjční služby MVS. Součástí knihovny jsou také odborné specializované úseky jako je: úsek hudební - půjčujeme noty, zvukové a audiovizuální dokumenty, knihy o hudbě, libreta a hudební časopisy. Můžete u nás poslouchat hudbu nebo si zahrát na digitální piano Yamaha. Svým obrovským fondem se řadí k největším hudebním knihovnám v Evropě. Dále je tu úsek divadelní - najdete u nás divadelní hry, filmové scénáře, monografie o dějinách a teorii divadla a filmu, monografie o hercích, režisérech a scénografech, divadelní a filmové časopisy, zlatý fond české kinematografie a zahraniční filmy na DVD.
 • Existují zde nějaké speciální služby, jiné oproti ostatním pobočkám?
  Unikátní je pragensijní úsek – nabízíme ke studiu knihy, periodika, články a další zajímavé dokumenty pojednávající o Praze. Historická a vzácná pragensia byla digitalizována a jsou dostupná přes naši E-knihovnu. Veškerý fond, včetně článků ze sledovaných periodik, je podrobně zpracován v on-line katalogu. Informační středisko - zde poskytujeme informace o naší knihovně faktografické, bibliografické a referenční informace (v případě potřeby zjistíme, kde jinde by Vám mohli odborně poradit). Nabízíme bezplatný přístup k Internetu, prezenční fond CD-ROM a Infopoint pro cizince ve studovně Internet-databáze – dětský úsek se podílí na kulturních a vzdělávacích akcích pro děti a mládež.
  Při vstupu do budovy je od 5.9.2011 zřízeno další místo pro čtenáře i nečtenáře a to je tzv. E-zóna, a to jako místo s přístupem k internetu, k e-dokumentům knihovny (vlastním i z projektu Academia), jako místo pro práci s kreativním softwarem (iMACy) či s vlastním notebookem, jako místo, kde budou prezentovány a propagovány služby, fondy a akce MKP.
 • 5.10.2011 15:13:00 Jana Soprová